Kalendarz Myśliwski

Kiedy i na co polujemy.

Przez cały rok wolno polować na:

borsuki, kuny (leśne i domowe), tchórze na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;

lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;

piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.

UWAGA Wizerunki zwierząt są linkami do opisów zawartych w wikipedii ( najedź kursorem i kliknij ).

 

Styczeń

Jelenie szlachetne: byki i cielęta przez cały miesiąc, a łanie do 15.01

 

Jelenie sika: byki, łanie i cielęta do 15.01

Daniele:byki cały miesiąc a łanie i cielęta do 15.01

Sarny: kozy i koźlęta do 15.01

Dziki: odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki cały miesiąc, a lochy do 15.01

 

Muflony: tryki cały miesiąc, a owce i jagnięta do 15.01

Tchórze i kuny

Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze, Piżmaki

     

Zające szaraki i dzikie króliki: tylko w drodze odłowu, do 15.01

Bażanty: koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)

Kuropatwy: tylko w drodze odłowu, do 15.01

Gęsi:gęgawy na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego

i dolnośląskiego – do 15.01, a zbożowe  i białoczelne na

terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego – do dnia 31.01

Luty

Jelenie szlachetne: byki i cielęta

Dziki:odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki