XXI Kurs myślistwa łuczniczego wg standardów I.B.E.P. (International Bowhunter Education Program)

XXI Kurs myślistwa łuczniczego wg standardów I.B.E.P. (International Bowhunter Education Program) oraz warsztaty łucznicze przygotowujące do kursu I.B.E.P.
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP a także na warsztaty łucznicze. Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzi Andrzej Kowalski. Uzyskane uprawnienia umożliwiają udział w polowaniach z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations
W trakcie zajęć prowadzonych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Konopaty, będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników
Logistyka i zakwaterowanie
Warsztaty łucznicze odbędą się w przeddzień kursu IBEP tj.12 sieprnia (czwartek) na terenie OHZ Konopaty. Warsztaty nie stanowią integralnej części kursu IBEP i nie są obowiązkowe dla kursantów, nie mniej biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, sugerujemy rozważenie udziału w zajęciach warsztatowych.
Kurs IBEP odbędzie się w Gościńcu myśliwskim Ośrodka Hodowli Zwierzyny w dniach 13-14 sierpnia 2021.
W Gościńcu istnieje możliwość zakwaterowania i wyżywienia. Kontakt zostanie przesłany w odpowiedzi zwrotnej zgłoszenia na kurs.
Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 20 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.
Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl oraz podręcznik „Polowanie z łukiem”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Harmonogram szkolenia
Warsztaty łucznicze – czwartek 12 sierpnia 2021 r.
09:00 Parametry i dobór łuku pod kątem indywidualnych predyspozycji fizycznych strzelca
12:00 Ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego
14:00 Trening strzelecki pod kątem specyfiki myślistwa łuczniczego
16:00 Testy strzeleckie
Pierwszy dzień kursu IBEP – piątek 13 sierpnia 2021 r.
09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.
18:30 – Test strzelecki (broadheady)
19:30 – Grill/ognisko. Prezentacje fotorelacji z polowań łuczniczych organizowanych przez PBA.
Drugi dzień kursu IBEP – sobota 14 sierpnia 2021 r.
9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)
12:00–13:00 Obiad
13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)
19:30 – Grill/ognisko. Prezentacja dot. działalności PBA zmierzającej do legalizacji bowhuntingu w Polsce.
Trzeci dzień kursu IBEP – niedziela 15 sierpnia 2021 r.
09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).
14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)
15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.
Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).
Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy, niemniej przewidywany koszt jednostkowy udziału w szkoleniu (obejmuje wyłącznie pokrycie niezbędnych wydatków związanych z organizacją kursu tj. materiały szkoleniowe, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D) do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.
Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres: andrzej.kowalski.bowhunter@gmail.com
W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.