XVIII kurs IBEP

cropped-PBA.png

XVIII Kurs myślistwa łuczniczego

wg standardów I.B.E.P. (International Bowhunter Education Program) oraz warsztaty łucznicze przygotowujące do kursu I.B.E.P.

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP a także na warsztaty łucznicze. Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzi Ziemowit Tokarski wraz z grupą certyfikowanych instruktorów IBEP. Uzyskane uprawnienia umożliwiają udział w polowaniach z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations

W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku ZO PZŁ Wrocław będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Logistyka i zakwaterowanie

Warsztaty łucznicze odbędą się w przeddzień kursu IBEP tj. 31 lipca 2020 r. na strzelnicy łuczniczej ZO PZŁ Wrocław. Warsztaty nie stanowią integralnej części kursu IBEP i nie są obowiązkowe dla kursantów, nie mniej biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia, sugerujemy rozważenie udziału w tych przygotowawczych zajęciach warsztatowych.

Kurs IBEP odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu w dniach 1 – 2 sierpnia 2020 r. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w sali wykładowej ZO PZŁ Wrocław. Egzaminy strzeleckie zostaną przeprowadzone na osi łuczniczej oraz strzelnicy ZO PZŁ Wrocław.

Najbliżej miejsca szkolenia (ok. 150 metrów od ośrodka ZO PZŁ Wrocław) – można znaleźć zakwaterowanie w ośrodku „Hotel Strzelec”. Rezerwację miejsc prosimy realizować indywidualnie tj. we własnym zakresie.

ul. Wodzisławska 10a 52-017 Wrocław

tel. kom. +48 502 700 326, 733 123 611

e-mail: biuro@strzelecwroclaw.pl

Test strzelecki 3Dobejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 20 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Polowanie z łukiem”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Harmonogram szkolenia

Warsztaty łucznicze – piątek 31 lipca 2020 r.

10:00 Parametry i dobór łuku pod kątem indywidualnych predyspozycji fizycznych strzelca

12:00 Ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego

14:00 Trening strzelecki pod kątem specyfiki myślistwa łuczniczego

16:00 Testy strzeleckie

Pierwszy dzień kursu IBEP –  sobota 1 sierpnia 2020 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (sala wykładowa)

14:00 – 15:00 Obiad (hotel Strzelec)

15:00 – 16:00 Test strzelecki (broadheady – osie łucznicze PBA)

16:00 – 19:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D – strzelnica ZO PZŁ Wrocław )

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacje fotorelacji oraz filmów z polowań łuczniczych PBA.

Drugi dzień kursu IBEP – niedziela 2 sierpnia 2020 r.

8:00 – 8:30 Śniadanie

09:00– 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).

12:30– 13:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

13:30 –  Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).

W sytuacji wyjątkowej (np. awarii własnego sprzętu kursanta) organizatorzy zapewniają myśliwskie łuki bloczkowe firmy Hoyt, które zostaną na miejscu skonfigurowane zgodnie z predyspozycjami fizycznymi użytkownika.

Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy, niemniej przewidywany koszt jednostkowy udziału w szkoleniu (obejmuje wyłącznie pokrycie niezbędnych wydatków związanych z organizacją kursu tj. materiały szkoleniowe, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D) do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres:      office@bowhunter.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, datę urodzenia oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.