XVI kurs IBEP

XVI Kurs myślistwa łuczniczego

wg standardów International Bowhunter Education Program

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, Oddział Południe zaprasza w terminie 20-22 września 2019 r. na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program). Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne               i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem  w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze:   www.europeanbowhunting.org/index.php/nations

W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach z siedzibą w Siemianowicach Śląskich będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego, a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres:   pbaoddzialpoludnie@gmail.com

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu zostanie podane Państwu w wiadomości e-mail w późniejszym terminie.