XV kurs myślistwa łuczniczego wg standardów IBEP

 

  XV Kurs myślistwa łuczniczego

Zarząd Oddziału Wielkopolska – Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego, zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program). Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations Dla osób z uprawnieniami IBEP, Stowarzyszenie organizuje rokrocznie szereg zagranicznych wypraw łowieckich, podczas których pod opieką Kolegów Instruktorów wprowadzamy adeptów bowhuntingu w praktyczne arkana polowania z łukiem. W trakcie zajęć prowadzonych w Ogrodzie Dendrologicznym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników.

Logistyka i zakwaterowanie.

Kurs odbędzie się w Ogrodzie Dendrologicznym Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w dniach 5-7 lipca 2019 r. Zajęcia teoretyczne poprowadzi Ziemowit Tokarski, autor książki „Łowy łucznicze”. Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na terenie malowniczego ogrodu dendrologicznego. Wjazd od ul. Warmińskiej.  Współrzędne: 52.426986, 16.891388

Zakwaterowanie najbliżej miejsca szkolenia : http://golecin.poznan.pl/noclegi/            2.   Dom Studencki „Przylesie”            tel. +48-61-848-7894, tel. +48-61-848-7857          e-mail: przylesie@up.poznan.pl    adres: ul. Wojska Polskiego, 60-637 Poznań,

Rezerwację miejsc prosimy realizować indywidualnie tj. we własnym zakresie. Hotele to jedynie propozycja – każdy może się zakwaterować według własnych upodobań.

Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do  figur zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z postawy stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (a także m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Harmonogram szkolenia:

Pierwszy dzień kursu – piątek 5 lipca 2019 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego.)

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.

18:30 – Test strzelecki (broadheady)

19:00 – Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. I .

Drugi dzień kursu – sobota 6 lipca 2019 r.

8:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)

12:00–13:00 Obiad

13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)

18:30- Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. II.

Trzeci dzień kursu – niedziela 7 lipca 2019 r.

08:00 – 08:30 Śniadanie

09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).

14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi). Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego – Oddział Wielkopolska ma charakter niezarobkowy, niemniej jednak przewidujemy koszty materiałów szkoleniowych, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D – do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres: wloch_marcin@o2.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, nr PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.