XIV kurs myślistwa łuczniczego wg standardów IBEP

cropped-PBA.png

XIV Kurs myślistwa łuczniczego

wg standardów International Bowhunter Education Program

 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program). Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations

Dla osób z uprawnieniami IBEP, Stowarzyszenie organizuje rokrocznie szereg zagranicznych wypraw łowieckich, podczas których pod opieką Kolegów Instruktorów wprowadzamy adeptów bowhuntingu w praktyczne arkana polowania z łukiem.

W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku ZO PZŁ Wrocław będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Logistyka i zakwaterowanie

Kurs odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu w dniach 24 – 26 maja 2019 r. Zajęcia teoretyczne poprowadzi Ziemowit Tokarski, autor książki „Łowy łucznicze”. Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na osi łuczniczej oraz strzelnicy ZO PZŁ Wrocław.

Najbliżej miejsca szkolenia (ok. 150 metrów od ośrodka ZO PZŁ Wrocław) – można znaleźć zakwaterowanie w ośrodku „Hotel Strzelec” ul. Wodzisławska 10a 52-017 Wrocław tel. kom. +48 502 700 326

Rezerwację miejsc prosimy realizować indywidualnie tj. we własnym zakresie. 

„Hotel Strzelec” jest jedynie propozycją zakwaterowania – zatem każdy uczestnik kursu może się zakwaterować w dowolnym wrocławskim hotelu.

Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie  także przedmiotem wykładów podczas kursu.

 Harmonogram szkolenia:

Pierwszy dzień kursu – piątek 24 maja 2019 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego.)

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.

18:30 – Test strzelecki (broadheady)

19:00 – Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego  sprzętu myśliwskiego – cz. I .

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacje fotorelacji oraz filmów z polowań łuczniczych.

Drugi dzień kursu – sobota 25 maja 2019 r.

8:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)

12:00–13:00 Obiad

13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)

18:30- Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. II.

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacja dot. działalności PBA na rzecz legalizacji bowhuntingu w Polsce.

Trzeci dzień kursu – niedziela 26 maja 2019 r.

08:00 – 08:30 Śniadanie

09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).

14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).

Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy, niemniej jednak przewidywany koszt jednostkowy udziału w szkoleniu (obejmuje wyłącznie pokrycie niezbędnych wydatków związanych z organizacją kursu) wyniesie: nocleg. ok. 50 zł/os, śniadanie – szwedzki stół ok. 15 zł/os., obiad – ok. 20 zł/os, materiały szkoleniowe, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D – do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres:

ziemowit.tokarski@bowhunter.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, nr PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.