X Kurs myślistwa łuczniczego wg standardów International Bowhunter Education Program

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na kolejny kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program). Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze.

W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku MARASKA  Sulęczynie (Kaszuby, Polska Północna) będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Logistyka i zakwaterowanie
Kurs odbędzie się na terenie ośrodka MARASKA w Sulęczynie (Kaszuby) w dniach 8-10 września 2017. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w sali kominkowej (restauracji). Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na osi łuczniczej oraz przygotowanym parkurze strzeleckim na terenie ośrodka. Zakwaterowanie jest możliwe w domkach i domu gościnnym MARASKA. Rezerwacje miejsc prosimy realizować indywidualnie tj. we własnym zakresie z Kamilem Antkowiakiem (kontakt podany poniżej). Ośrodek MARASKA to jedynie propozycja zakwaterowania, zatem każdy uczestnik kursu może się zakwaterować w dowolnym miejscu, albo jeśli mieszka w pobliżu – dojeżdżać na zajęcia i egzaminy.

TESTY PODCZAS SZKOLENIA
Test strzelecki 3D – obejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych pozycji strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi – polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Harmonogram szkolenia

Pierwszy dzień kursu – piątek 10 września 2017 r.
09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego.)
14:00 – 15:00 Obiad
15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.
18:30 – Test strzelecki (broadheady)
19:00 – Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. I .
19:30 – Grill/ognisko. Prezentacje fotografii oraz relacje z polowań łuczniczych.

Drugi dzień kursu – sobota 9 września 2017 r.
8:00 – 8:30 Śniadanie
9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)
12:00–13:00 Obiad
13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)
18:30- Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego – cz. II.
19:30 – Grill/ognisko. Prezentacja dot. działalności PBA.

Trzeci dzień kursu – niedziela 10 września 2017 r.
08:00 – 08:30 Śniadanie
09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).
14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba)
15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP osobom, które pomyślnie zaliczyły wszystkie egzaminy

Harmonogram kursu może ulegać drobnym modyfikacjom w zależności od tempa realizacji materiału dydaktycznego.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres: office@bowhunter.pl

Kontakt w sprawie organizacji zakwaterowania: kamilantkowiak@gmail.com

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, nr PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.

Hubert darz!