XI Kurs myślistwa łuczniczego wg standardów International Bowhunter Education Program

cropped-PBA.png

XI Kurs myślistwa łuczniczego

wg standardów International Bowhunter Education Program

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza na kurs myślistwa łuczniczego wg programu IBEP (International Bowhunter Education Program). Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze: www.europeanbowhunting.org/index.php/nations

W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku ZO PZŁ Wrocław będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Logistyka i zakwaterowanie

Kurs odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu w dniach 11 – 13 maja 2018 r. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w sali wykładowej ZO PZŁ Wrocław. Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na osi łuczniczej oraz strzelnicy ZO PZŁ Wrocław.

Najbliżej miejsca szkolenia (ok. 150 metrów od ośrodka ZO PZŁ Wrocław) – można znaleźć zakwaterowanie w ośrodku „Hotel Strzelec”. Rezerwację miejsc prosimy realizować indywidualnie tj. we własnym zakresie.

ul. Wodzisławska 10a 52-017 Wrocław tel. kom. +48 502 700 326

„Hotel Strzelec” jest jedynie propozycją zakwaterowania – zatem każdy uczestnik kursu może się zakwaterować w dowolnym wrocławskim hotelu.

 

Mapa ośrodka szkoleniowego.

Test strzelecki 3Dobejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych postaw strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na stronie www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.

 

Harmonogram szkolenia

Pierwszy dzień kursu – piątek 11 maja 2018 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego.)

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.

18:30 – Test strzelecki (broadheady)

19:00 – Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego

              sprzętu myśliwskiego – cz. I .

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacje fotorelacji oraz filmów z polowań łuczniczych.

Drugi dzień kursu – sobota 12 maja 2018 r.

8:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)

12:00–13:00 Obiad

13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)

18:30- Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku oraz konfiguracja łuczniczego

              sprzętu myśliwskiego – cz. II.

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacja dot. działalności PBA.

Trzeci dzień kursu – niedziela 13 maja 2018 r.

08:00 – 08:30 Śniadanie

09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).

14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania grotami myśliwskimi o stałych ostrzach oraz grotami treningowymi).

Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy, niemniej jednak przewidywany koszt jednostkowy udziału w szkoleniu (obejmuje wyłącznie pokrycie niezbędnych wydatków związanych z organizacją kursu) wyniesie: nocleg. ok. 50 zł/os, śniadanie – szwedzki stół ok. 15 zł/os., obiad – ok. 20 zł/os, materiały szkoleniowe, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D – do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.

 

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres:      office@bowhunter.pl

 

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, nr PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.