VIII kurs myślistwa łuczniczego wg standardów IBEP

VIII Kurs myślistwa łuczniczego

wg standardów International Bowhunter Education Program

Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego – Polish Bowhunting Association, zaprasza w dniach 19-21 maja 2017 r. na kurs myślistwa łuczniczego wg programu International Bowhunter Education Program – IBEP .

Wykłady, zajęcia praktyczne oraz egzaminy teoretyczne i strzeleckie, poprowadzą certyfikowani instruktorzy myślistwa łuczniczego wg standardów IBEP. Uzyskane uprawnienia umożliwiają wykonywanie polowania z łukiem w krajach dopuszczających myślistwo łucznicze. W trakcie zajęć prowadzonych w ośrodku ZO PZŁ Wrocław będzie możliwość skorzystania z profesjonalnego warsztatu łuczniczego a także konsultacji oraz treningu strzeleckiego pod opieką instruktorów – myśliwych łuczników

Logistyka i zakwaterowanie.

Kurs odbędzie się w ośrodku szkoleniowym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w sali wykładowej ZO PZŁ Wrocław. Egzaminy strzeleckie będą przeprowadzone na osi łuczniczej oraz strzelnicy ZO PZŁ Wrocław.

Najbliżej miejsca szkolenia (ok. 150 metrów od ośrodka ZO PZŁ Wrocław) – można znaleźć zakwaterowanie w ośrodku „Hotel pod strzelcem”. Rezerwacje miejsc prosimy realizować we własnym zakresie.

Wodzisławska 10a 52-017 Wrocław tel./fax. +48 713430759 tel. kom. +48 502700326, +48 733123611, e-mail: recepcja@noclegipodstrzelcem.pl

Mapa ośrodka szkoleniowego.

mapka

 

Test strzelecki 3Dobejmuje umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych. Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane są z różnych pozycji strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, czatownia).

Test strzelecki z grotami myśliwskimi polega na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Strzelamy grotami myśliwskimi (broadheadami) o min. trzech stałych ostrzach. Należy trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musi być celny.

Test pisemny. Z uwagi na specyfikę kursu – zakładamy, iż wszyscy uczestnicy posiadać będą, co najmniej podstawową wiedzę z zakresu łowiectwa, zatem egzamin pisemny obejmować będzie wyłącznie tematykę ściśle związaną z metodyką myślistwa łuczniczego. W przygotowaniu do testu pomogą materiały i opracowania publikowane na forum www.bowhunter.pl (m.in. podręcznik „Łowy łucznicze”). Zakres materiału egzaminacyjnego będzie oczywiście także przedmiotem wykładów podczas kursu.

Harmonogram szkolenia.

Pierwszy dzień kursu – piątek 19 maja 2017 r.

09:00 – 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady z metodyki myślistwa łuczniczego.)

14:00 – 15:00 Obiad

15:00 – 18:00 Zajęcia dydaktyczne c.d.

18:30 – Test strzelecki (broadheady)

19:00 – Zajęcia praktyczne: ustawienia wstępne łuku.

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacje fotorelacji z polowań łuczniczych organizowanych przez PBA.

Drugi dzień kursu – sobota 20 maja 2017 r.

8:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 12:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady)

12:00–13:00 Obiad

13:30- 18:00 Praktyczny test w terenie (test strzelecki 3D)

18:30- Zajęcia praktyczne: konfiguracja łuczniczego sprzętu myśliwskiego.

19:30 – Grill/ognisko. Prezentacja dot. działalności PBA na rzecz promocji bowhuntingu w Polsce.

Trzeci dzień kursu – niedziela 21 maja 2017 r.

08:00 – 08:30 Śniadanie

09:00– 14:00 Zajęcia dydaktyczne (wykłady) zakończone egzaminem (test pisemny).

14:30– 15:00 Test strzelecki (możliwość powtórzenia testu dla osób, którym nie powiodła się pierwsza próba.)

15:00–16:00 Oficjalne zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów IBEP.

Kursanci przystępując do szkolenia, powinni posiadać umiejętność posługiwania się łukiem oraz w trakcie kursu i egzaminu powinni posiadać własny łuk skonfigurowany ze strzałami (do strzelania stałymi grotami myśliwskimi oraz grotami treningowymi).

UWAGA. W sytuacji wyjątkowej (np. awarii własnego sprzętu kursanta) organizatorzy zapewniają łuki bloczkowe Mission Craze, które zostaną na miejscu skonfigurowane zgodnie z predyspozycjami fizycznymi użytkownika.

Koszt szkolenia: Szkolenie organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego ma charakter niezarobkowy, niemniej jednak przewidywany koszt jednostkowy udziału w szkoleniu (obejmuje wyłącznie pokrycie niezbędnych wydatków związanych z organizacją kursu) wyniesie: nocleg. ok. 50 zł/os, śniadanie – szwedzki stół ok. 15 zł/os., obiad – ok. 20 zł/os, materiały szkoleniowe, wynajęcie ośrodka szkoleniowego, wypożyczenie oraz transport figur 3D – do oszacowania bezpośrednio przed kursem w zależności od liczby uczestników.

Zgłoszenia do uczestnictwa w kursie prosimy nadsyłać na adres: office@bowhunter.pl

W treści zgłoszenia prosimy podać swoje imię oraz nazwisko, nr PESEL oraz telefon kontaktowy. W odpowiedzi na zgłoszenie uczestnictwa, kursantom IBEP zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące kursu.