VI kurs myślistwa łuczniczego.

W maju 2016 r. we Wrocławiu odbyła się VI edycja kursu myślistwa łuczniczego. Kurs poprowadziło dwóch instruktorów myślistwa łuczniczego w asyście dziesięciu kandydatów na instruktorów IBEP (International Bowhunter Education Program).

250

Spośród zgłoszonych 44 chętnych, ostatecznie na tegoroczny kurs zakwalifikowano 31 kandydatów, w tym jedną łuczniczkę – Julię.

440

W przeddzień kursu PBA przygotowało „Warsztaty łucznicze” z udziałem serwisu zorganizowanego przez sklep E-Łuk. Po zajęciach teoretycznych (m.in. budowa oraz konfiguracja łuków myśliwskich) udajemy się na łucznicę aby sprawdzić sprzęt oraz ocenić umiejętności łucznicze uczestników kursu.

287

Sugerujemy drobne korekty i indywidualne poprawki techniki strzeleckiej, niemniej jednak z satysfakcją przyznajemy, iż tegoroczni kursanci generalnie reprezentują wysoki poziom umiejętności strzeleckich. Na koniec dnia warsztatowego, kursanci strzelają grotami myśliwskimi o stałych ostrzach (broadhead). I tym razem wyniki są satysfakcjonujące.

808

Pierwszy dzień kursu rozpoczynamy wykładami. Po zajęciach teoretycznych przystępujemy do pierwszego testu strzeleckiego. Z pozoru banalnie proste zadanie – strzelanie grotami myśliwskimi o minimum trzech stałych ostrzach na odległość 18 m do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Na pięć strzałów, pierwszy musi być bezwzględnie celny oraz minimum trzy z pozostałych czterech.

246

Poprzedniego dnia wszyscy kursanci posyłali strzały z broadheadami idealnie w cel. Ale dzisiejszy egzamin, ma dać kursantom namiastkę emocji jakie będą nimi targały podczas realnych łowów łuczniczych. Egzaminowani czują na sobie skupione spojrzenia instruktorów oraz pozostałych kursantów. Nerwy zaczynają zawodzić. To bardziej test umiejętności opanowania emocji niż techniki strzeleckiej. W pierwszym podejściu, egzamin z broadheadami zaliczyło 24 łuczników. Pozostałych, których zawiodły nerwy, instruktorzy zabierają na łucznicę na specjalne warsztaty doszkalające.

Drugiego dnia zajęcia w terenie. Kursanci zapoznają się z zasadami użytkowania treestandu podwieszanego oraz treestandu wspinaczkowego.

301

Bezpośrednio potem – test strzelecki 3D. Strzelanie z różnych pozycji oraz różnych stanowisk myśliwskich do anatomicznych figur zwierzyny. Pierwsze stanowisko to czatownia naziemna wykonana z siatki maskującej. Ustawienie zwierzyny wymusza strzał pod nieznacznym kątem w dół z pozycji klęczącej.

311

314

Instruktorzy wcielają się w rolę podprowadzających. Prowadzą swoje grupy przez parkur 3D.

530

Test obejmuje umiejętność strzelania w terenie bez użycia dalmierza oraz dokonanie bezbłędnej oceny sytuacji i oddanie celnych strzałów (lub uzasadnione powstrzymanie się od oddania strzału) do anatomicznych figur 3D zwierząt łownych.

332

Test symuluje realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio są strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie) lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny, za którą bezpośrednio znajdują się inne osobniki).

398

Za trafienie pozakomorowe przyznawane są punkty ujemne.

610

Strzały oddawane są z różnych pozycji strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (m.in. treestand – stanowisko nadrzewne, namiot-czatownia).

768

339

340

Symulowany jest także indywidualny podchód do zwierzyny.

553

Na test strzelecki kursanci musieli przygotować się tak jak do polowania z łukiem – w szczególności musieli zabrać ze sobą odzież oraz wyposażenie myśliwskie, używane na indywidualnym polowaniu łuczniczym w terenie leśnym w letniej porze, w tym także maski oraz rękawiczki.

456

Podczas testu 3D, kursanci muszą zachowywać się tak jak na realnym polowaniu łuczniczym (nie palą, nie rozmawiają z kolegami, starają się cicho poruszać w terenie, wypatrują zwierzyny, itd.).

548

Grupa została podzielona na cztery, pięcioosobowe podgrupy. Każdą podgrupę w terenie prowadził instruktor lub asystent instruktora, pełniąc rolę tzw. myśliwego podprowadzającego. Komunikacja z podprowadzającym podczas podchodu odbywa się wyłącznie poprzez ustalone wcześniej znaki (np. stój – zachowaj czujność; widzę zwierzynę). Po zatrzymaniu i wskazaniu celu przez podprowadzającego, uczestnik kursu samodzielnie ocenia sytuację, dokonuje oceny odległość a następnie podejmuje decyzję czy strzela czy też powstrzymuje się od strzału. Po oddaniu strzałów podprowadzający instruktor ocenia skuteczność trafienia zaś w przypadku powstrzymania się od oddania strzału, łucznik musi podać podprowadzającemu poprawne uzasadnienie odmowy strzału.

361

Dzięki specyfice budowy figur anatomicznych, wyniki są w zasadzie bezsporne, niemniej w przypadkach wątpliwych, niejednoznacznych – podprowadzający sporządza dokumentację fotograficzną do późniejszego rozstrzygnięcia.

746

Podczas podchodu grupa musi poruszać się bezszelestnie. Każdy głośniejszy dźwięk który podprowadzający usłyszy za swoimi plecami, może skutkować ukaraniem grupy. Karą są przysiady z łukiem wyciągniętym przed siebie.

531

Od trzech dni obserwujemy, jak kursanci podczas treningów bezbłędnie trafiają na torach łuczniczych cele w odległości 20m-30m, a mimo to, niektórych ponownie zawodzą nerwy i/lub dokonują niepoprawnej oceny odległości.

517

W pierwszym podejściu, test 3D zalicza zaledwie 19 łuczników, ale dwaj kursanci uzyskują maksymalną liczbę punków (wszystkie trafienia komorowe).

411

Bezpośrednio po zakończeniu testu 3D, po długich godzinach spędzonych na parkurze, kiedy wszystkim upał i zmęczenie dawało się już we znaki …zapraszamy wszystkich kursantów na łucznicę, gdzie czeka na nich ostatni test strzelecki. Teraz każdy, po kilkugodzinnym, męczącym podchodzie ma szansę zweryfikować swoją wcześniejszą deklarację w kwestii maksymalnego dystansu strzału jaki oddałby do zwierzyny. Zamieniamy groty treningowe na broadheady i zaczynamy od dystansu 40 m. Łucznik trafia bezbłędnie w komorę, zyskując uznanie i brawa.

815

Potem, pomimo malejących dystansów, coraz częściej słychać charakterystyczny, metaliczny dźwięk towarzyszący niecelnym strzałom. Stalowy dzik, jak co roku zbiera swoje żniwo, udzielając już prawie świeżo upieczonym myśliwym łucznikom, ostatniej lekcji pokory. Przed stalowym zwierzem ścieli się pokot strzaskanych strzał i skruszonych broadheadów.

818

Trzeciego dnia kursu, po egzaminach poprawkowych, ostatecznie do listy osób które zaliczyły testy strzeleckie, dołącza 9 łuczników. Niestety 3 osoby nie zaliczają egzaminów poprawkowych i w naszej ocenie nie są jeszcze gotowe do polowania z łukiem.

Równolegle podsumowujemy dotychczasowe wykłady i zajęcia teoretyczne a następnie przystępujemy do testu pisemnego. Test składa się z ok. 100 pytań. Spośród trzech odpowiedzi, należy wskazać jedną – prawidłową. 30 pytań obejmuje tematykę sprzętową (sprzęt do myślistwa łuczniczego), 30 pytań o tematyce związanej z konfiguracją sprzętu oraz 40 pytań dotyczy metodyki myślistwa łuczniczego w tym zasad etyki oraz bezpieczeństwa.

820

Egzamin pisemny zaliczają wszyscy. Ostatecznie wręczamy 28 certyfikatów myśliwego łucznika. Pozostałe osoby zapraszamy na egzaminy poprawkowe, jak tylko uznają iż będą gotowe stawić czoło testom strzeleckim.

Stan  insertów w matach łuczniczych świadczy iż kursanci solidnie przyłożyli się do treningów podczas kursu.

843

Mamy poczucie dobrze wykonanego zadania. Mamy też nadzieję, iż wśród tegorocznych uczestników kursu, znajdą się nasi przyszli towarzysze wspólnych wypraw łuczniczych organizowanych co roku przez PBA do zaprzyjaźnionych łowisk na Słowacji oraz Węgrzech.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom kursu. Osoby którym się tym razem nie powiodło zachęcamy do intensywnych treningów oraz zapraszamy na egzamin poprawkowy natomiast świeżo upieczonych myśliwych łuczników zapraszamy do udziału w naszych wyprawach łowieckich o których więcej przeczytacie tutaj…

008 - Kopia