V kurs myślistwa łuczniczego.

W dniach 19-21 czerwca 2015 r. odbyła się piąta edycja kursu myślistwa łuczniczego, tradycyjnie poprzedzona warsztatami łuczniczymi. Podobnie jak w poprzednich latach, miejscem kursu był ośrodek ZO PZŁow we Wrocławiu. Analogicznie jak poprzednio, 3 dniowy kurs obejmował m.in. dwa egzaminy strzeleckie oraz test pisemny. Nowością były wymogi postawione przed kursantami w kwestii przygotowania się do testów strzeleckich 3D oraz użycie do egzaminu terenowego anatomicznych figur zwierzyny. Uczestnicy musieli przygotować się tak jak do realnego polowania z łukiem – w szczególności w aspekcie odzieży oraz osprzętu łuczniczego, jakim posługiwaliby się podczas indywidualnego polowania łuczniczego w terenie leśnym w letniej porze. Test strzelecki obejmował symulację polowania z zasiadki oraz z podchodu i zawierał m.in. następujące sytuacje:

  1. Strzelanie z pozycji siedzącej z zasiadki stacjonarnej.
  2. Podchód do zwierzyny.
  3. Strzelanie z treestanda (stanowisko nadrzewne) z pozycji siedzącej oraz stojącej.
  4. Strzelanie z pozycji stojącej z zasiadki stacjonarnej.
  5. Strzelanie z namiotu – czatowni (strzelanie z pozycji klęczącej).

Podczas testu 3D, kursanci musieli zachowywać się tak jak na realnym polowaniu łuczniczym (zakaz palenia, rozmów z kolegami, nakaz cichego poruszania się w terenie, aktywne wypatrywanie zwierzyny itd.).

Grupa została podzielona na cztery, pięcioosobowe podgrupy. Każdą podgrupę w terenie prowadził instruktor lub asystent instruktora, pełniąc rolę tzw. myśliwego podprowadzającego. Komunikacja z podprowadzającym podczas podchodu odbywała się poprzez ustalone wcześniej znaki (np. stój – zachowaj czujność; widzę zwierzynę). Po zatrzymaniu i wskazaniu celu przez podprowadzającego, uczestnik kursu musiał samodzielnie ocenić sytuację, ocenić odległość a następnie podjąć decyzję czy strzela czy też powstrzymuje się od strzału. Po oddaniu strzałów podprowadzający instruktor oceniał skuteczność trafienia zgodnie z metodyką oddawania strzałów z łuku zaś w przypadku powstrzymania się od oddania strzału, należało podać podprowadzającemu poprawne uzasadnienie odmowy strzału. W przypadkach spornych, niejednoznacznych – podprowadzający sporządzał dokumentację fotograficzną do późniejszego rozstrzygnięcia.

Test pisemny składał się ze 100 pytań. Spośród trzech odpowiedzi, należało wskazać jedną – prawidłową. 30 pytań obejmowało tematykę sprzętową, 30 pytań dotyczyło kwestii związanych z konfiguracją sprzętu łuczniczego oraz 40 pytań obejmowało zagadnienia metodyki myślistwa łuczniczego w tym zasad etyki oraz bezpieczeństwa łowów łuczniczych.

Link do filmu z V edycji kursu.