Pierwszy w Polsce kurs Instruktora Myślistwa Łuczniczego.

W dniach 15-17 lipca 2016 r. odbył się pierwszy w Polsce kurs na Instruktora Myślistwa Łuczniczego wg standardów International Bowhunter Education Program. Dzięki uprzejmości wrocławskich władz PZŁ wykłady oraz część praktyczna kursu odbyły się na sali wykładowej oraz strzelnicy Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu.

1 - Kopia

W kursie udział wzięli polscy myśliwi, będący jednocześnie posiadaczami międzynarodowych uprawnień do polowania z łukiem.

2 3

4

Od kursantów wymagano znacznego doświadczenia łowieckiego, w szczególności w zakresie polowania przy pomocy łuku.

5

6 - Kopia

Kurs poprowadził Prezes Europejskiej Federacji Myślistwa Łuczniczego (E.B.F.) – Anders Gejer oraz Prezes Szwajcarskiej Organizacji Myślistwa Łuczniczego – Chris Mozolowski.

15 - Kopia

Kandydaci na instruktorów I.B.E.P. musieli wykazać się przede wszystkim bezbłędną techniką strzelecką oraz precyzją na dystansach myśliwskich, która została poddana surowej ocenie już pierwszego dnia kursu.

 7 - Kopia

8 - Kopia

9

Prowadzący sprawdzili także wiedzę oraz umiejętności przyszłych instruktorów w zakresie sprzętu łuczniczego – w szczególności jego perfekcyjnej konfiguracji do celów myśliwskich, zarówno w komfortowych warunkach warsztatu łuczniczego jak i w surowych warunkach polowych.

10

11

Wyjątkowo ciekawą częścią zajęć, były indywidualne wystąpienia instruktorów, które były na bieżąco filmowane a następnie prezentowane całej grupie i poddawane gremialnej ocenie.

12

13

Kiedy prowadzący upewnili się, iż kandydaci posiadają wystarczające umiejętności oraz wiedzę dydaktyczną, przystąpili do przedstawienia historii a następnie bieżącej sytuacji myślistwa łuczniczego na całym świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich.

14

Znaczną uwagę, poświęcono drugiego dnia kursu na praktyczne aspekty dydaktyki myślistwa łuczniczego wg standardu I.B.E.P.

17

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż prowadzący wykład – Anders Gejer stosując techniki angażowania słuchaczy do czynnej dyskusji – przez cały czas z powodzeniem skupiał uwagę grupy i podtrzymywał jej aktywny udział w zajęciach.

 16

Kandydaci poznali także argumenty oraz techniki prowadzenia dyskusji z oponentami idei myślistwa łuczniczego a także przeciwnikami łowiectwa, stosowane w innych państwach europejskich.

Trzeciego dnia kursu, próbie poddane zostały umiejętności precyzyjnego strzelania w trudnych warunkach terenowych.

18

19

Kursanci strzelali m.in. na bliską odległość pod bardzo dużym kątem,

20 - Kopia

oddawali strzały z trudnych pozycji strzeleckich,

22

musieli oddać precyzyjny, etyczny strzał po kilkuminutowym utrzymywaniu łuku w pełnym naciągu i pozostawaniu w całkowitym bezruchu,

23

24

oraz w terenie destabilizującym równowagę strzelca.

25

Także tym razem, kursanci stanęli na wysokości zadania udowadniając, iż ich umiejętności stoją na bardzo wysokim poziomie.

26

Ostatecznie, po trzech intensywnych dniach kursu, uprawnienia Instruktora Myślistwa Łuczniczego wg standardów I.B.E.P uzyskało 15 myśliwych łuczników a wśród nich polująca z łukiem diana, pierwsza w Polsce Instruktorka Myślistwa Łuczniczego IBEP.

27

 IMG_1957