III kurs myślistwa łuczniczego.

W dniach 13-15 lipca 2013 r. na terenie ośrodka szkoleniowego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu, odbyła się trzecia edycja kursu na międzynarodowe uprawnienia myśliwego łucznika. Tradycyjnie kurs poprowadził Krzysztof Mozołowski w asyście dwóch kandydatów na instruktorów myślistwa łuczniczego. Egzaminy strzeleckie przeprowadzono na łucznicy dzierżawionej przez PBA oraz strzelnicy ZO PZŁow Wrocław, natomiast zajęcia teoretyczne oraz test pisemny odbyły się na sali wykładowej PZŁow. Test strzelecki 3D obejmował umiejętność oceny odległości w terenie bez użycia dalmierza oraz oddanie celnych strzałów do figur 3D zwierząt łownych. Test symulował realne sytuacje, jakie mogą spotkać myśliwego łucznika podczas łowów z łukiem. Punktowane dodatnio były strzały komorowe lub powstrzymanie się od strzału w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub niezgodne z etyką łowiecką (np. powstrzymanie się od oddania strzału do zwierzyny znajdującej się na szczycie wzniesienie lub do zwierzyny, za którą znajdują się inne osobniki). Strzały oddawane były z różnych pozycji strzeleckich (siedzącej, klęczącej, stojącej) oraz z różnych stanowisk (treestand, czatownia). Egzamin strzelecki z grotami myśliwskimi polegał na oddaniu kolejno pięciu strzałów z pozycji stojącej na odległość 18 metrów do czarnych okręgów o średnicy 18 cm. Kursanci strzelali grotami myśliwskimi (broadheadami) o trzech stałych ostrzach. Należało trafić minimum czterema z pięciu strzałów, z czego pierwszy strzał musiał być celny. Po 3 dniowym kursie, kolejna grupa entuzjastów łowów łuczniczych pozyskała międzynarodowe uprawnienia myśliwych łuczników.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

43