Demony prędkości. Zalety/Wady

W zakresie sprzętu przeznaczonego dla bowhuntingu, obserwujemy od lat wyścig producentów, zmierzający do uzyskania przez łuk jak najwyższej prędkości wylotowej znormalizowanej strzały.

Płaszczyzną porównawczą dla tej konkurencji, są normy ustalone przez porozumienia myśliwych, producentów i handlowców, regulujące wytyczne do przeprowadzania testów prędkości. Wytyczne te odnoszą się głównie do siły łuku, wagi strzały i dł. naciągu :

1. IBO (International Bowhunting Organization)

– waga strzały 5grs/1#

– dł. naciągu = 30” (+- ¾”)

– siła łuku = max.70# (+- 2#)

2.AMO (Archery Manufacturers and Merchants Organization)

– waga strzały = 540grs (+-0.5grs)

– dł. naciągu = 30” (+-1/4”)

– siła łuku = 60# (+-1#)

3.ATA (Archery Trade Organization)

– waga strzały 5grs/1#

– dł. naciągu = 30” (+- ¼”)

– siła łuku = 50, 60, 70# (+-0.1#)

Jakie są zalety tzw. “szybkiego łuku” w aspekcie myśliwskim ?

Wyższa szybkość łuku poprawia skuteczność potencjalnego strzału w następujących aspektach:

1.Ocena odległości

Szybsza strzała posiada bardziej płaską parabolę lotu, co skutkuje tym, że rośnie margines dopuszczalnego błędu w naocznej ocenie odległości przez myśliwego. Przy b. szybkim łuku na maksymalnej łowieckiej odległości – 30m i dużym celu – jaki stanowi komora grubego zwierza… dopuszczalna pomyłka w ocenie odległości może wynosić nawet kilka metrów. Myśliwy w takiej sytuacji może zrezygnować z pomiaru odległości dalmierzem, polegając na dużej wprawie w ocenie dystansu, nabytej na treningu….i wykorzystać nadarzającą się okazję do strzału. W innym wypadku, przy wysokiej paraboli lotu strzały, ocena odległości musi być b. precyzyjna. W takiej sytuacji kłopotliwy i czasochłonny pomiar dalmierzem jest nieodzowny.

2.Penetracja

Strzała o tej samej wadze, wystrzelona z większą szybkością, osiąga wyższą wartość energii kinetycznej, co skutkuje głębszą penetracją celu, w który trafia. Inaczej patrząc na ten aspekt – mając szybszy łuk, możemy zastosować cięższą strzałę, zachowując jej prędkość, co również prowadzi do wzrostu energii kinetycznej pocisku,…i w efekcie jego zdolności penetracyjnych.

3.Ruch zwierzyny

Czas dolotu strzały wyrzuconej w kierunku celu z większą szybkością…jest krótszy, więc ryzyko wykonania przez zwierzę niepożądanego ruchu w trakcie, gdy strzała znajduje się w drodze,…jest mniejsze. Myśliwi-łucznicy nie strzelają do zwierząt znajdujących się w szybkim ruchu, a zwierzęta kroczące…starają się skłonić do zatrzymania (np. używając wabików) lub czekają na całkowite zatrzymanie i uspokojenie się zwierzęcia. Tym nie mniej od decyzji o wyborze przez myśliwego momentu strzału do momentu trafienia, upływają długie ułamki sekund, które mogą skutkować nieprzewidzianym przesunięciem się zwierza, niekiedy połączonym z obrotem (zmianą kąta trafienia),…itd. i wtedy nawet kilkucentymetrowe przesuniecie się właściwego miejsca trafienia,…może spowodować opłakane skutki w postaci zranienia i ucieczki zwierza.

4.Strzelanie w leśnym gąszczu

Myśliwi polujący w lesie, zwłaszcza strzelający z przenośnych, instalowanych na pniu drzewa ambonek,…często spotykają się z sytuacją , że nad obrazem odsłoniętej strefy śmiertelnego trafienia na ciele zwierza, widnieją gałęzie, liście,… Ryzyko zawadzenia strzałą o przeszkody, prowadzące w najlepszym wypadku do chybienia strzału, a zazwyczaj do nieetycznego zranienia zwierza…maleje wraz ze wzrostem szybkości strzały. Inaczej – szybka strzała o niższej paraboli lotu stwarza mniejsze ryzyko zawadzenia o przeszkody w trakcie ruchu.

Niestety każdy kij ma dwa końce. Duża szybkość łuku ma również swoje potencjalne wady w łowiectwie łuczniczym. Oto one:

1.Akustyka strzału

Szybszy łuk przy tej samej strzale będzie głośniejszy. By zniwelować wzrost decybeli, musimy zastosować strzałę cięższą, co oczywiście poskutkuje spadkiem prędkości. A więc w tym aspekcie zysk z tzw. szybkiego, agresywnego łuku – może być mniejszy niż oczekiwany. Natomiast akustyka strzału jest w bowhuntingu aspektem priorytetowym, ze względu na zjawisko tzw. „string-jumping” czyli podświadomej, błyskawicznej reakcji zwierzyny na trzask zwolnionej cięciwy, skutkujące najczęściej gwałtownym obniżeniem korpusu w przygotowaniu do uskoku. Praktyka pokazuje, że nawet bardzo bliska odległość strzału i zawrotna prędkość strzały nie eliminuje tego zjawiska. Kluczem jest wyłącznie cichszy strzał i spokojny stan psychofizyczny zwierzęcia.

2.Wybaczalność łuku

Dzisiejszy, b.szybki łuk charakteryzuje:

– niewielki rozstaw osiowy (ATA)

– niska wysokość cięciwy (BH) (wydatny refleks majdanu)

– agresywny cykl strzału (wysoka redukcja siły naciągu)

Te cechy sprawiają, że reakcja urządzenia na błędy łucznika jest dość żywiołowa i łuk posyła strzały w nie do końca właściwym kierunku. Tak więc strzelanie z „demona prędkości” zwykle wymaga doświadczenia i wyższej koncentracji.

——————————————————————————–

Wybór właściwego łuku do polowań, musi brać pod uwagę w/w aspekty. Łowca powinien dopasować parametry swojego myśliwskiego łuku do preferowanego stylu polowań (podchód, zasiadka na drzewie, czatownia,…), terenu w którym najczęściej poluje – a więc spodziewanego dystansu strzału, a przede wszystkim do umiejętności i doświadczenia łuczniczego. Porywanie się na rekordowo-szybkie, słabo-wybaczalne łuki przez myśliwych będących początkującymi łucznikami, nie zawsze jest rozsądnym wyjściem.